ZEM Efektor Sp. z o.o.

Wymrażarka węglanów
 
Wymrażarka węglanów typ WEF 100 wykonana w konstrukcji spawanej ze stali KO 304/316 przeznaczona jest do usuwania węglanów z kąpieli alkalicznych. Metoda usuwania polega na ochłodzeniu kąpieli do temperatur, w których rozpoczyna się proces wytrącania węglanów.
 
Podstawowy cykl pracy maszyny obejmuje:
 • napełnienie zbiornika chłodzącego kąpielą pobieraną z wanny galwanizerskiej
 • chłodzenie kąpieli
 • filtracja wytraconych węglanów na sicie ekstraktora
 • podgrzewanie oczyszczonej kąpieli w zbiorniku ociekowym
 • wypompowanie oczyszczonej kąpieli do wanny z której została pobrana
 • płukanie instalacji w cyklu automatycznym kąpielą pozbawioną węglanów
Maszyna składa się z następujących podzespołów:
1. Rama główna - profil ze stali KO 304/316
2. Układ chłodzący.
W pierwotnym układzie chłodzącym nośnikiem zimna schładzającym kąpiel galwaniczną jest gaz
R507 oraz wtórnym - roztwór glikolu. Podstawowymi zespołami układu chłodzącego są:
- sprężarka,
- skraplacz powietrzny,
- skraplacz w dolnym zbiorniku,
- wymiennik płytowy,
- pompy glikolu,
- zbiornik kąpieli,
- mieszadło,
- ekstraktor z taśmą ociekową,
- armatura: zawory, filtry, czujniki itp.
 
Roztwór glikolu ochładzany jest w wymienniku płytowym – parowniku czynnikiem chłodniczym.
Wymiana ciepła w parowniku odbywa się w przeciwprądzie. Układ chłodzenia pracuje w następującym trybie: w wymienniku płytowym schładzany jest roztwór glikolu, który powraca podgrzany z płaszcza zbiornika kąpieli galwanicznej. Ciepło czynnika chłodniczego jest oddawane do otoczenia w skraplaczu powietrznym.
Kąpiel galwaniczna jest chłodzona w zbiorniku z płaszczem wypełnionym roztworem glikolu.
3. Układ technologiczny poboru i zwrotu wymrażanej kąpieli.
4. Układ pneumatyczny.
5. Szafa sterująca ze sterownikiem PLC OMRON CP1L i dotykowym panelem operatorskim firmy OMRON.
 
Zasada działania
Maszyna pracuje w cyklach ( „krokach” ) automatycznych:
 1. NAPEŁNIANIE – Pompa membranowa zasysa kąpiel galwaniczną z wanny do zbiornika z płaszczem. Po napełnieniu zbiornika zostaje załączony agregat chłodniczy wraz z zespołem dwóch pomp cyrkulacyjnych glikolu.
 2. CHŁODZENIE – Glikol opływa płaszcz zbiornika schładzając kąpiel galwaniczną do zadanej temperatury. Kąpiel galwaniczna jest dodatkowo mieszana za pomocą mieszadła zamontowanego na pokrywie zbiornika.
 3. FILTRACJA – Schłodzona do zadanej temperatury kąpiel galwaniczna spływa grawitacyjnie przez taśmę-sito ekstraktora do zbiornika dolnego. Na sicie zostają odfiltrowane i oddzielone wymrożone węglany, które za pomocą ruchomej taśmy ekstraktora są transportowane do worka zamocowanego na końcu transportera.
 4. GRZANIE – Przefiltrowana kąpiel zgromadzona w zbiorniku dolnym jest podgrzewana przed przepompowaniem do wanien galwanicznych .
 5. OPRÓŻNIANIE – Podobnie, jak napełnianie dokonywane jest tą samą pompą membranową sterowaną ze sterownika PLC.
Po usunięciu kąpieli ze zbiornika dolnego urządzenie przechodzi do kroku pierwszego.
 
Dane techniczne :
Moc cieplna: ok. 2,1 kW (zmienna i zależna od warunków pracy)
Temperatura medium: od +15 do + 20 º C
Moc zainstalowana: 3,2 kW ( mieszadło, pompa procesowa, sprężarka)
Napięcie zasilania: 400V / 50Hz / 3-fazy
Napięcie sterowania: 24 V DC sterowanie i 24 V AC zasilanie zaworów
Materiał konstrukcji: stal KO 316 i KO 304
Czynnik chłodzący: gaz R507
Rury technologiczne: PCV DN 25
Przyłącza technologiczne: 2 WY DN 1¼''
Przyłącze do mycia wodą DN 25
Wymiary: L=1846, B=880, H=2050 mm
Waga: 240 kg
Pompa procesowa - membranowa pneumatyczna 1/2"
 
Uwaga: zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji wynikających z postępu technicznego
Kategoria: