Galigani Filtri

Produkcja Galigani Filtri obejmuje produkcję pras filtracyjnych i pomp do podawania osadu na prasę filtracyjną. Szeroka gama modeli obejmuje prasy obsługiwane ręcznie, aż po prasy w pełni automatyczne sterowane przez nowoczesny sterownik PLC
GALIGANI FILTRI
Produkcja Galigani Filtri obejmuje produkcję pras filtracyjnych i pomp do podawania osadu na prasę filtracyjną. Szeroka gama modeli obejmuje prasy obsługiwane ręcznie, aż po prasy w pełni automatyczne sterowane przez nowoczesny sterownik PLC. Te ostatnie mogą być skomunikowane z innymi urządzeniami nadzorującymi już obecnymi w procesie produkcyjnym. Maszyny Galigani Filtri mogą być monitorowane za pomocą systemów wspomagania zdalnego. Aby lepiej spełnić wymagania certyfikacji CE, wszystkie maszyny są wyposażone w najbardziej zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak w pełni zamknięty pakiet filtrów i chronione drzwiami przesuwnymi lub skrzydłami obrotowymi; zawór blokady hydraulicznej zamontowany bezpośrednio na cylindrze (aby zapobiec przypadkowemu otwarciu po ewentualnym pęknięciu rurociągu).
Rodzaje pras:
QUICKDRY - półautomatyczne prasy filtracyjna
Sterowanie automatyczne zarządza wszystkimi etapami filtracji, ale wyładowanie osadu prasowanego odbywa się ręcznie przez operatora.
Konstrukcja jest zbudowana z elektro-spawanej stali węglowej i zawiera wszystkie urządzenia niezbędne do sterowania procesem filtracji.
Podawanie osadu w pozycji środkowej, podczas gdy odprowadzanie przefiltrowanego płynu może być dokonywane zarówno przez otwarty kanał, jak i przez zamknięty kolektor.
 
filter press carousel quickdry
 
SIMULTANEUS - automatyczne Prasy filtracyjne
prasa filtracyjna zapewnia całkowicie automatyczną pracę i jest szczególnie odpowiednia do krótkich i średnich cykli filtracji, przy dużych ilościach ciał stałych wymagających separacji.
Może to być maszyna procesowa lub maszyna do oczyszczania ścieków; pochodząca z naszego modelu Matchless, filtr SIMULTANEOUS jest oferowany w modelach od 4959/8 i 1500/50.
Rozładunek osadu odbywa się w krótszym czasie przy jednoczesnym otwarciu wszystkich płyt razem. Z tego powodu maszyna ma cylinder o długim skoku.
filter press carousel simultaneous
 
 
MATCHLESS - automatyczne prasy filtracyjne
Urządzenie zapewnia całkowicie automatyczną pracę i jest szczególnie odpowiednie do średnich i długich cykli filtracji z dużymi ilościami ciał stałych wymagających separacji.
Prasa może być stosowana jako maszyna procesowa lub maszyna do oczyszczania ścieków; pochodzi z naszej prasy filtracyjnej w wersji "QUICKDRY" w wersji HD, MATCHLESS jest dostępny w modelach od 4959/35 do 1500/140.
W filtrze MATCHLESS rozładunek osadu odbywa się jeden po drugim, co prowadzi do czasu trwania rozładowania od kilku do kilkudziesięciu minut.
Prasa może być wyposażona w polipropylenowe elementy filtrujące z filtracyjnym rozładowaniem przez otwarty kanał ze stali nierdzewnej i system wewnętrznych głowic, lub alternatywnie może być wyposażona w płyty membranowe, które oferują lepszą wydajność odwadniania.
filter press carousel matchless
 
Kategoria: