Simpec

Firma SIMPEC, założona w 1993 roku, jest idealnym partnerem w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu posprzedażowego oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Firma działa głównie w sektorze przemysłowym na poziomie krajowym i międzynarodowym, zajmując się oczyszczalniami obróbki wstępnej, procesowej i ścieków pochodzących z instalacji wyciągowych. Wspieramy naszych klientów w zakresie obsługi posprzedażowej, zarządzania i zdalnej pomocy technicznej.
Podejmujemy się również renowacji istniejących obiektów, a dzięki wykwalifikowanej kadrze oferujemy wewnętrznie certyfikowane analizy laboratoryjne i usługi doradcze w zakresie praktyk licencyjnych.
Firma posiada wewnętrzny warsztat do budowy i montażu dostarczonych urządzeń, magazyn części zamiennych na potrzeby podstawowe oraz magazyn specyficznych chemikaliów.
Know-how, innowacje, badania, ciągłe szkolenia, ekspertyzy technologiczne, wykwalifikowany personel i kompleksowa pomoc te szczegóły sprawiają, że SIMPEC jest idealnym partnerem do rozwiązywania problemów związanych z wodą.
SIMPEC posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
 
PRODUKTY
 • Stacje demineralizacji
 • Oczyszczalnie ścieków / chemiczne, fizyczne i biologiczne
 • Instalacje membranowe: Odwrócona osmoza / Ultrafiltracja / MBR
 • Stacje uzdatnianie wody
 • Instalacje SKID na konstrukcji ze stali nierdzewnej , mobilne , kompaktowe i kontenerowe
 • Instalacje specjalne, odparowanie odzyskiwanie i oczyszczanie
 • Oczyszczalnie szarżowe (okresowe)
 • Obróbka osadu i odwodnienie.
 • Nadzór nad automatyką i pobieranie próbek
 • Składowanie i przygotowanie produktów chemicznych
 
Stacje demineralizacji
Specjalizujemy się w budowie urządzeń demineralizacyjnych, wykorzystujących różne technologie.
 • Żywice jonowymienne
 • Odwrócona osmoza
 • Elektrodepozycja ciągła (CEDI)
 • Żywice mieszane (woda ultraczysta)
 • Usuwanie twardości
 • Instalacje wytwarzające parę wodną
Nasze instalacje do demineralizacji są łatwe / szybkie w instalacji i konserwacji i są w stanie znacznie poprawić jakość wody, zmniejszając lub całkowicie eliminując zasolenie.
Dzięki naszemu indywidualnemu projektowi możemy zrealizować instalację demineralizacyjną odpowiednią dla Państwa procesu przemysłowego, zapewniając jakość wody, która nie wpływa na proces, w którym się ona znajduje.
Jesteśmy w stanie zaprojektować instalację do demineralizacji dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł farmaceutyczny, chemiczny i petrochemiczny, gdzie wykorzystanie takich wód jest istotne. Do tego celu używamy najczęściej stosowanych żywic i membran, które gwarantują doskonałe rezultaty.
Instalacje żywic jonowymiennych/instalacje odwróconej osmozy 
 • Woda zdemineralizowana i ultra czysta
 • Dostawa kotłów / produkcja pary
 • Cyklicznie zamykane odzyskiwanie wody procesowej
 • Wysokiej jakości płukanie
 • Przewodność właściwa mniejsza niż 0,1 μS / cm
 • Żywice mieszane
 • CEDI elektrodepozycja
 • Przygotowanie produktów i roztworów
Demineralizacja jest fizyko-chemicznym procesem oczyszczania, typowym dla wody (wody zdemineralizowanej), przeznaczonym do usuwania w całości lub w części rozpuszczonych w niej soli.
Simpec wykorzystuje dwa główne systemy demineralizacji: instalacje żywicy jonowymiennej i instalacje odwróconej osmozy.
Otrzymana woda jest demineralizowana, dejonizowana lub osmotyzowana. Jony obecne w wodzie zapewniają przewodnictwo prądu elektrycznego, ich eliminacja zmniejsza przewodnictwo lub zwiększa oporność wody.
Instalacje z żywicami jonowymiennymi składajace się z sekcji żywic do wymiany kationów i anionów
Żywice te wyposażone są w aktywne grupy funkcyjne, zakotwiczone w matrycy, zdolne do wymiany swoich mobilnych jonów z takimi samymi jonami ładunkowymi zawartymi w roztworze, z którym mają kontakt. Żywice kationowe eliminują kationy, a żywice anionowe eliminują aniony.
Dzięki zastosowaniu mieszanych żywic złożowych (mieszanek żywic kationowych i anionowych), Simpec zapewnia ultraczyste systemy wody zdemineralizowanej o przewodności mniejszej niż 0,1 μS / cm.
Instalacje odwróconej osmozy wykorzystują zasadę fizycznej przepuszczalności membrany w celu uzyskania demineralizacji wody. Proces ten nie jest jedynie fizyczną przeszkodą (zależną od wielkości porów membrany) w przejściu cząsteczek, ale wykorzystuje różne chemiczne powinowactwo do membrany, umożliwiając przejście cząsteczek hydrofilowych chemicznie podobnych do wody.
Z punktu widzenia urządzenia, metoda ta wykorzystuje zasadę filtracji stycznej, jak również inne techniki separacji membranowej, takie jak mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja i bioreaktor membranowy MBR (patrz technologie membranowe).
Do produkcji wody ultraczystej w instalacjach odwróconej osmozy stosujemy dwustopniowe systemy odwróconej osmozy, w połączeniu z jednostkami elektrodejonizacyjnymi (CEDIs).
Systemy ciągłej elektrodepozycji CEDI łączą użycie żywic jonowymiennych z ich ciągłą regeneracją za pomocą prądu elektrycznego.
Główne różnice między instalacjami żywic jonowymiennych a instalacjami odwróconej osmozy:
Instalacje żywic jonowymiennych
PLUSY:
– Najlepsza jakość produkowanej wody (w porównaniu do pojedynczej instalacji osmozy).
– Mniejsze zużycie wody (woda wlotowa jest całkowicie zdemineralizowana, bez odpadów) Zużycie wody w fazach regeneracji jest mniejsze niż w przypadku odpadów z osmozy / koncentratu)
– Mniejsze zużycie energii
MINUSY:
– Zużycie odczynników kwasowych i zasadowych do regeneracji i związane z tym problemy z siarczanami lub chlorkami.
– Wydłużony czas instalacji
– Potrzeba podwójnej linii kationowej / anionowej dla zapewnienia ciągłości działania
Instalacje odwróconej osmozy
PLUSY:
– Nie powstają eluaty regeneracji (są one wydalane tylko podczas cyklu płukania membrany osmotycznej, który jest okresowy.
– Prosta i szybka instalacja
– Do regeneracji nie stosuje się kwasu i sody (można stosować produkty zapobiegające osadzaniu się kamienia na wlocie; zależy to od jakości wody wlotowej).

Firma SIMPEC, założona w 1993 roku, jest idealnym partnerem w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu posprzedażowego oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Firma działa głównie w sektorze przemysłowym na poziomie krajowym i międzynarodowym, zajmując się oczyszczalniami obróbki wstępnej, procesowej i ścieków pochodzących z instalacji wyciągowych. Wspieramy naszych klientów w zakresie obsługi posprzedażowej, zarządzania i zdalnej pomocy technicznej. Podejmujemy się również renowacji istniejących obiektów, a dzięki wykwalifikowanej kadrze oferujemy wewnętrznie certyfikowane analizy laboratoryjne i usługi doradcze w zakresie praktyk licencyjnych.

Firma posiada wewnętrzny warsztat do budowy i montażu dostarczonych urządzeń, magazyn części zamiennych na potrzeby podstawowe oraz magazyn specyficznych chemikaliów.

Know-how, innowacje, badania, ciągłe szkolenia, ekspertyzy technologiczne, wykwalifikowany personel i kompleksowa pomoc  te szczegóły sprawiają, że SIMPEC jest idealnym partnerem do rozwiązywania problemów związanych z wodą.

SIMPEC posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania, budowy, instalacji i serwisu stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

PRODUKTY

 • Stacje demineralizacji
 • Oczyszczalnie ścieków / chemiczne, fizyczne i biologiczne
 • Instalacje membranowe: Odwrócona osmoza / Ultrafiltracja / MBR
 • Stacje uzdatnianie wody
 • Instalacje SKID na konstrukcji ze stali nierdzewnej , mobilne , kompaktowe i kontenerowe
 • Instalacje specjalne, odparowanie odzyskiwanie i oczyszczanie
 • Oczyszczalnie szarżowe (okresowe)
 • Obróbka osadu i odwodnienie.
 • Nadzór nad automatyką i pobieranie próbek
 • Składowanie i przygotowanie produktów chemicznych

Stacje demineralizacji

Specjalizujemy się w budowie urządzeń demineralizacyjnych, wykorzystujących różne technologie.

 • Żywice jonowymienne
 • Odwrócona osmoza
 • Elektrodepozycja ciągła (CEDI)
 • Żywice mieszane (woda ultraczysta)
 • Usuwanie twardości
 • Instalacje wytwarzające parę wodną

Nasze instalacje do demineralizacji są łatwe / szybkie w instalacji i konserwacji i są w stanie znacznie poprawić jakość wody, zmniejszając lub całkowicie eliminując zasolenie.

Dzięki naszemu indywidualnemu projektowi możemy zrealizować instalację demineralizacyjną odpowiednią dla Państwa procesu przemysłowego, zapewniając jakość wody, która nie wpływa na proces, w którym się ona znajduje.

Jesteśmy w stanie zaprojektować instalację do demineralizacji dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł farmaceutyczny, chemiczny i petrochemiczny, gdzie wykorzystanie takich wód jest istotne. Do tego celu używamy najczęściej stosowanych żywic i membran, które gwarantują doskonałe rezultaty.

Instalacje żywic jonowymiennych/instalacje odwróconej osmozy

 • Woda zdemineralizowana i ultra czysta
 • Dostawa kotłów / produkcja pary
 • Cyklicznie zamykane odzyskiwanie wody procesowej
 • Wysokiej jakości płukanie
 • Przewodność właściwa mniejsza niż 0,1 μS / cm
 • Żywice mieszane
 • CEDI elektrodepozycja
 • Przygotowanie produktów i roztworów

Demineralizacja jest fizyko-chemicznym procesem oczyszczania, typowym dla wody (wody zdemineralizowanej), przeznaczonym do usuwania w całości lub w części rozpuszczonych w niej soli.

Simpec wykorzystuje dwa główne systemy demineralizacji: instalacje żywicy jonowymiennej i instalacje odwróconej osmozy.

Otrzymana woda jest demineralizowana, dejonizowana lub osmotyzowana. Jony obecne w wodzie zapewniają przewodnictwo prądu elektrycznego, ich eliminacja zmniejsza przewodnictwo lub zwiększa oporność wody.

Instalacje z żywicami jonowymiennymi składajace się z sekcji żywic do wymiany kationów i anionów
Żywice te wyposażone są w aktywne grupy funkcyjne, zakotwiczone w matrycy, zdolne do wymiany swoich mobilnych jonów z takimi samymi jonami ładunkowymi zawartymi w roztworze, z którym mają kontakt. Żywice kationowe eliminują kationy, a żywice anionowe eliminują aniony.

Dzięki zastosowaniu mieszanych żywic złożowych (mieszanek żywic kationowych i anionowych), Simpec zapewnia ultraczyste systemy wody zdemineralizowanej o przewodności mniejszej niż 0,1 μS / cm.

 

Instalacje odwróconej osmozy wykorzystują zasadę fizycznej przepuszczalności membrany w celu uzyskania demineralizacji wody. Proces ten nie jest jedynie fizyczną przeszkodą (zależną od wielkości porów membrany) w przejściu cząsteczek, ale wykorzystuje różne chemiczne powinowactwo do membrany, umożliwiając przejście cząsteczek hydrofilowych chemicznie podobnych do wody.

Z punktu widzenia urządzenia, metoda ta wykorzystuje zasadę filtracji stycznej, jak również inne techniki separacji membranowej, takie jak mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja i bioreaktor membranowy MBR (patrz technologie membranowe).

Do produkcji wody ultraczystej w instalacjach odwróconej osmozy stosujemy dwustopniowe systemy odwróconej osmozy, w połączeniu z jednostkami elektrodejonizacyjnymi  (CEDIs).

Systemy ciągłej elektrodepozycji CEDI łączą użycie żywic jonowymiennych z ich ciągłą regeneracją za pomocą prądu elektrycznego.

Główne różnice między instalacjami żywic jonowymiennych a instalacjami odwróconej osmozy:

Instalacje żywic jonowymiennych

PLUSY:
– Najlepsza jakość produkowanej wody (w porównaniu do pojedynczej instalacji osmozy).
– Mniejsze zużycie wody (woda wlotowa jest całkowicie zdemineralizowana, bez odpadów) Zużycie wody w fazach regeneracji jest mniejsze niż w przypadku odpadów z osmozy / koncentratu)
– Mniejsze zużycie energii

MINUSY:
– Zużycie odczynników kwasowych i zasadowych do regeneracji i związane z tym problemy z siarczanami lub chlorkami.
– Wydłużony czas instalacji
– Potrzeba podwójnej linii kationowej / anionowej dla zapewnienia ciągłości działania

Instalacje odwróconej osmozy

PLUSY:
– Nie powstają eluaty regeneracji (są one wydalane tylko podczas cyklu płukania membrany osmotycznej, który jest okresowy.
– Prosta i szybka instalacja
– Do regeneracji nie stosuje się kwasu i sody (można stosować produkty zapobiegające osadzaniu się kamienia na wlocie; zależy to od jakości wody wlotowej).

MINUSY:
– Produkcja wody gorszej jakości niż po oczyszczaniu na żywicach (jeśli wziąć pod uwagę system jednoprzebiegowy)
– Większe zużycie energii
– Większe zużycie wody (ciągłe straty koncentratu w fazie produkcji, około 30% wkładu)

Oczyszczalnie ścieków fizyko-chemiczne i biologiczne

 Nasze doświadczenie jest dostępne dla Klientów w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i zakładów oczyszczania zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.

 • Oczyszczalnie fizyko-chemiczne (praca ciągła i okresowa)
 • Oczyszczalnie biologiczne (osad czynny, nitryfikacja, denitryfikacja, utlenianie)
 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych z różnych procesów produkcyjnych
 • Platformy do unieszkodliwiania odpadów płynnych dla 3 stopnia oczyszczania i obróbka przesączu
 • Projektujemy i budujemy oczyszczalnie ścieków do zrzutów przemysłowych o dowolnej wielkości.

Dzięki naszym innowacyjnym technologiom procesowym, nasze oczyszczalnie są w stanie spełnić normy prawa ochrony środowiska poprzez oczyszczanie wód z głównych zanieczyszczeń (metale ciężkie, ChZT, BZT, oleje i tłuszcze, środki powierzchniowo czynne, siarczany, chlorki, fluorki, itp.) )

Jednym z głównych obszarów zastosowań naszych instalacji  jest oczyszczanie wody powstającej w procesach obróbki wykańczającej metali oraz ogólnie w procesach przemysłowych. Instalacje do oczyszczania wód meteorycznych, wód gruntowych, wysypisk śmieci i ścieków z produkcji biogazu. Realizujemy również oczyszczalnie dla sektora mechanicznego, chemicznego i farmaceutycznego.

Nasze instalacje, działające zarówno poprzez procesy fizyko-chemiczne jak i biologiczne, gwarantują wysoką wydajność przy łatwej konserwacji i niskim zużyciu.

Nasz personel techniczny jest w stanie wspólnie z Państwem przeanalizować wykonalność instalacji i znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Państwa potrzebom

 

Oczyszczalnie pracujace w trybie ciagłym o okresowym oraz oczyszczalnie biologiczne

 • Obróbka ścieków przemysłowych
 • Odzyskiwanie i ponowne użycie wody
 • Oczyszczalnie okresowe (szarżowe)Instalacje z częściowymUrządzenia do zerowego zrzutu
 • Urządzenia do redukcji metali ciężkich
 • Zrzuty z obróbki powierzchniowej
 • Przetwarzanie odpadów na wysypiskach
 • Przetwarzanie odpadów z produkcji biogazu (obróbka fermentacyjna)
 • Zmniejszenie ładunku azotu pochodzącego z refluksu zwierzęcego
 • Oczyszczanie wody w glebie i miejscach skażonych
 • Oczyszczalnie wody deszczowej
 • Instalacje SBR (sekwencyjnych reaktorów biologicznych
 • Instalacje MBR (bioreaktorów membranowych)
 • Instalacje do biologicznego usuwania azotu (nitryfikacja, denitryfikacja)
 • Instalacje do spalania substancji organicznych

 

Oczyszczanie wody i ścieków odbywa się poprzez połączenie technologii i procesów niezbędnych do usunięcia zawartych w nich zanieczyszczeń.

 

Simpec buduje dwa główne typy oczyszczalni ścieków: fizyko-chemiczne do pracy ciągłej i okresowej oraz biologiczne
W wielu sytuacjach te dwa rodzaje instalacji do oczyszczania ścieków mogą ze sobą współistnieć .

Oczyszczona woda może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych lub odwodniona lub, jeśli to możliwe technicznie i ekonomicznie, może zostać ponownie wykorzystana w procesie produkcyjnym poprzez zainstalowanie dedykowanych urządzeń (do odparowania osmozy, ultrafiltracji, itp.).

Instalacje  do pracy ciągłej i okresowej

 Instalacje fizyko-chemiczne powodują, że zanieczyszczenia stają się nierozpuszczalne przy użyciu produktów chemicznych, a następnie oddzielają część nierozpuszczalną (osad) od wody (proces fizyczny). Główne etapy oczyszczania w procesie fizyko-chemicznym to:

 • Usuwanie oleju
 • Zakwaszanie
 • Koagulacja
 • Adsorpcja
 • Dekompleksacja (Rozbijanie związków kompleksowych )
 • Neutralizacja
 • Flokulacja
 • Sedymentacja / dekantacja
 • Filtracja osadu
 • Filtracja końcowa wody oczyszczonej
 • Filtracja na złożu kwarcytowym
 • Filtracja z wykorzystaniem granulowanego węgla aktywnego
 • Filtracja przy użyciu żywic selektywnych (dla metali ciężkich)

W obecności zanieczyszczeń, takich jak chrom i cyjanek, dodaje się sekcje do usuwania chromu/ redukcji chromu 6+ oraz usuwania cyjanków.

 

Instalacje biologiczne

Instalacje biologiczne składają się z procesu, którego głównymi bohaterami są społeczności organizmów żywych (bakterii).

Działanie różnych populacji drobnoustrojów i we współpracy między nimi prowadzi do degradacji zanieczyszczeń obecnych w wodach.

Rozwój i wzrost tych bakterii jest zdeterminowany przez substancję organiczną zawartą w oczyszczanym refluksie.


Główne fazy instalacji biologicznych to:

 • Nitryfikacja
 • Denitryfikacja
 • Utlenianie
 • Flokulacja
 • Sedymentacja / dekantacja
 • Filtracja osadu

Instalacje membranowe : odwrócona osmoza, ultrafiltracja, MBR

 Fachowa wiedza, doświadczenie i niezawodność w sektorze instalacji membranowych.

 • Instalacje odwróconej osmozy
 • Instalacje ultrafiltracyjne
 • Instalacje nanofiltracji
 • Instalacje do mikrofiltracji
 • Instalacje nstalacje membranowe MBR

Demineralizacja, odzyskiwanie i ponowne użycie wody, odsalanie. Systemy membranowe do oczyszczania wody pierwotnej, procesowej i spalin.

Technologie oczyszczania membranowego zostały w ostatnich latach znacząco rozwinięte.

Główną zaletą jest to, że nie jest konieczne dodawanie dodatkowych środków chemicznych w celu oddzielenia zanieczyszczeń od wody.
Zasada jest bardzo prosta, ponieważ membrany działają jak filtry i dlatego mogą być stosowane jako ważna alternatywa dla tradycyjnych instalacji, ponieważ zużycie energii może być zredukowane.

Systemy odwróconej osmozy, nanofiltracji, ultrafiltracji, mikrofiltracji i MBR wykorzystują system filtracji stycznej.

Instalacje membranowe sa glównie wykorzystywane do:

 • Demineralizacji
 • Odzyskiwania i ponownego użycia wody
 • Całkowitego zmiękczenia
 • Częściowego zmiękczania
 • Odsalania słonej wody
 • Odsalanie wody morskiej
 • Oczyszczania odcieków na wysypiskach
 • Obróbki emulsji olejowej
 • Redukcji ChZT
 • Obróbki i regeneracji kąpieli odtłuszczających
 • Zmniejszenie zawartości amoniaku
 • Zmniejszenia zawartości azotu
 • Oczyszczania penetrantów
 • Oczyszczania wody do produkcji napojów
 • Usuwania bakterii
 • Odbarwiania ścieków

Instalacje odwróconej osmozy i nanofiltracji

Instalacje odwróconej osmozy wykorzystują selektywność membranową w celu uzyskania demineralizacji wody. Proces ten nie składa się tylko z fizycznej przeszkody (wytwarzanej przez wymiary porów membrany) w przejściu cząsteczek, ale wykorzystuje różne chemicznie powinowactwo roztworów z membraną, pozwalając na przejście cząsteczek hydrofilów (lub wodopodobnych).

Instalacje nanofiltracyjne są zwykle używane do zmiękczania. Instalacje nanofiltracji różnią się od instalacji z odwróconą osmozą w zależności od typu zainstalowanej membrany. Membrana nanofiltrująca ma większe pory i nie zatrzymuje wszystkich soli, a jedynie molekuły o większych rozmiarach. Nanofiltracja jest stosowana głównie do usuwania roztworów organicznych (substancje barwiące, azotany, itp.) oraz jonów wielowartościowych.

Instalacje odwróconej osmozy i nanofiltracji pracują pod wysokim ciśnieniem.

Instalacje ultrafiltracyjne z membranami ceramicznymi stosowane są głównie do rozdzielania związków o średnio-wysokiej masie cząsteczek. Instalacje ultrafiltracyjne stosowane są na ściekach, w obiegu zamkniętym, w celu osiągnięcia wymaganego stężenia roztworu przesączu zwanego permeatem. Zaletą membran ceramicznych jest to, że są one odporne na różnego rodzaju zanieczyszczenia i mogą być myte różnymi produktami chemicznymi w wysokiej temperaturze.

Urządzenia do mikrofiltracji stosowane są głównie do usuwania zanieczyszczeń stałych, szczególnie obecnych w ściekach. Instalacje do mikrofiltracji są często stosowane jako instalacje do odwróconej osmozy, nanofiltracji i ultrafiltracji. Instalacje ultrafiltracji i mikrofiltracji pracują przy niskich cisnieniach.

Instalacje MBR (bioreaktor membranowy)

W instalacjach MBR stosowane są membrany z blachy płaskiej. Membrany tego typu pracują zanurzone w bioreaktorze i skutecznie usuwają zawiesiny i zanieczyszczenia. Membrany MBR zastępują sekcje sedymentacyjne.

Technologia MBR w połączeniu z instalacjami odwróconej osmozy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wody.

Membrany MBR mogą pracować zanurzone w bioreaktorze zawierającym dużą ilość osadów aktywnych, co wspomaga proces redukcji BZT i azotu.

Membrany MBR łączą w sobie biologiczne oczyszczanie z technologią membranową.

Technologia MBR redukuje wymiary  powierzchni oczyszczalni biologicznej.

 

Stacje uzdatniania wody - pierwszy stopień oczyszczania

Oczyszczanie wody: procesowej , gruntowej, wody ze studni, z rzeki, wody słonej i morskiej.

Simpec projektuje i buduje stacje uzdatniania wody zasilającej i procesowej dla przemysłu.

Instalacje do uzdatniania wody ze studni, wody słonej, rzecznej, słonawej i morskiej, do użytku przemysłowego i do spożycia przez ludzi.

Celem tych instalacji jest oczyszczenie wody z tych rozpuszczonych lub zawieszonych substancji, które mogą stanowić problem dla  procesu produkcyjnego. Dzięki naszym systemom, Klient uzyskuje zasoby wodne zgodne z wymaganiami dotyczącymi ich wykorzystania.

Dzięki indywidualnemu projektowi jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu optymalne rozwiązania dla wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do użytku przemysłowego  oraz do użytku farmaceutycznego.

Rodzaje realizowanych stacji uzdatniania wody pierwotnej:

 • Instalacje do zmiękczania  wody twardej
 • Instalacje odwróconej osmozy
 • Instalacje żywic jonowymiennych
 • Instalacje membranowe
 • Usuwanie twardości wody
 • Dearsenizacja i demanganizacja (usuwanie arsenu i manganu)
 • Filtracja na węglu aktywnym do absorpcji związków organicznych
 • Filtracja na złożu kwarcowym i hydroantracytowym do usuwania zawiesin ciał stałych
 • Oczyszczanie i filtracja wody podziemnej
 • Oczyszczanie wody deszczowej
 • Systemy absorpcji zanieczyszczeń
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Wieże chłodnicze i systemy chłodzenia
 • Wyparki próżniowe i pompy ciepła
 • Gorąca woda i wyparki wielostopniowe
 • Instalacje do usuwania żelaza
 • Zabiegi dezynfekcyjne
 • Lampy UV
 • Chlorowanie
 • Odzyskiwanie i ponowne użycie wody deszczowej
 • Instalacje produkcji wody ultraczystej
 • Instalacje do produkcji wody pitnej
 • Instalacje odsalania
 • Instalacje filtrujące

Instalacje Skid na konstrukcjach ze stali nierdzewnej, kompaktowe i kontenerowe

 

Simpec produkuje instalacje kontenerowe, Skid i kompaktowe, dostosowane do obszaru instalacji, z uwzględnieniem lokalnych temperatur, wolnej przestrzeni i lokalnych przepisów.

Instalacje kontenerowe Simpec są całkowicie wstępnie zmontowane i przetestowane w naszym warsztacie przed wysyłką. Odbywa się to w celu ułatwienia i przyspieszenia rozruchu i uruchomienia.

Instalacje Skid i kontenerowe są produkowane w naszym warsztacie i są gotowe do wysyłki i montażu.

Wykonujemy połączenia hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne w celu zapewnienia kompletnej instalacji do rozruchu

 • Instalacje mobilne
 • Instalacje pilotażowe
 • Standardowe instalacje kontenerowe
 • Dedykowane instalacje kontenerowe
 • Instalacje "pod klucz"
 • Prototypy
 • Instalacje Skid i kontenerowe do odwróconej osmozy
 • Urządzenia do demineralizacji
 • Instalacje Skid żywic jonowymiennych do odzyskiwania wody
 • Instalacje Skid filtracyjne
 • Instalacje Skid do ultrafiltracji
 • Instalacje Skid i kontenerowe do nanofiltracji
 • Instalacje Skid i kontenerowe do mikrofiltracji
 • Oczyszczalnie fizyko-chemiczne kompaktowe i kontenerowe
 • Instalacje Skid i kontenerowe żywic jonowymiennych
 • Instalacje pilotażowe

Instalacje specjalne, wyparki, odzysk i oczyszczanie

Nasze doświadczenie w branży oczyszczania wód pozwala nam być punktem odniesienia nawet przy opracowywaniu niestandardowych systemów i specjalnych palet projektowanych opracowywanych na życzenie Klienta.

 • Odparowanie i zatężanie
 • System zerowego i częściowego zrzutu
 • Usuwanie oleju, piasku i cząstek stałych,
 • Usuwanie kationów metali

Simpec produkuje urządzenia do specyficznych procesów oczyszczania, które nie są częścią zwykłych systemów oczyszczania.

Instalacje specjalne

Instalacje te wymagają bardziej szczegółowej analizy projektowej, a nasi doświadczeni technicy z zespołu pozwalają nam zaoferować Państwu konkretne i innowacyjne rozwiązanie w zakresie uzdatniania wody.

Produkujemy również systemy do redukcji i/lub odzyskiwania metali ciężkich lub roztworów i substancji takich jak chrom i nikiel, azotyny i azot.

 • Wyparki i wyparki próżniowe (pompa ciepła i gorąca woda)
 • Krystalizatory
 • Instalacje  do zerowego zrzutu
 • Instalacje do całkowitego lub częściowego odzysku
 • Systemy do odzyskiwania wody w procesach produkcyjnych
 • Urządzenia usuwające olej
 • Systemy kratowe
 • Urządzenia do usuwania piasku
 • Jednostki pilotażowe
 • Systemy do usuwania metali ciężkich
 • Instalacje do oczyszczania i odzyskiwania roztworów (chrom, nikiel)
 • Instalacje do usuwania kationów z użyciem określonych żywic
 • Instalacje do roztwarzania chemii
 • Urządzenia do oczyszczania emulsji i płynów penetrujących
 • Instalacje redukcji ChZT
 • Specjalne instalacje do redukcji amoniaku
 • System redukcji azotanów
 • Instalacje do redukcji azotu
 • Instalacje do fermentacji osadu
 • Urządzenia do dezynfekcji i filtracji absolutnej

Oczyszczalnie

Oczyszczalnie okresowe (szarżowe) są zalecane do oczyszczania ścieków które pojawiają się okresowooraz do oczyszczania zrzutów koncentratów pochodzących z instalacji wyciągowych .

 • Oczyszczanie popłuczyn z instalacji wyciągowych z linii do obróbki wstępnej i zasadniczej
 • Oczyszczanie ścieków okresowych
 • Specyficzne sposoby oczyszczania różnego rodzaju ścieków
 • Kontrole analityczne przed zrzutem

 Oczyszczalnie okresowe (szarżowe) są idealne do przetwarzania małych i średnich dziennych ilości ścieków. Są one odpowiednie do oczyszczania odpadów zawierających zanieczyszczenia, które wymagają zastosowania określonego i nieciągłego procesu.

W związku z tym ich obróbka jest elastyczna. Dzięki uprzedniemu monitorowaniu wody przed jej wypuszczeniem pozwala również na powtórne przetworzenie w celu poprawy skuteczności procesu oczyszczania. Ponadto,  instalacje szarżowe zajmują ograniczoną powierzchnię i pozwalają na lepsze zarządzanie napływającymi ściekami oraz lepszą kontrolę procesu.

PLUSY:

 • Monitorowanie wody przed zrzutem
 • Elastyczne traktowanie
 • Możliwość powtórzenia operacji
 • Niewielka powierzchnia do instalacji
 • Ekonomiczne oszczędności

Oczyszczalnie fizyko-chemiczne

W przypadku nieciągłych i nieregularnych przepływów ścieków zaleca się stosowanie chemicznych i fizycznych instalacji okresowych.

Instalacje fizyko-chemiczne okresowe mają takie same sekcje oczyszczania jak Instalacje fizyko-chemiczne ciągłe (ale w sposób sekwencyjny)

 • Zakwaszanie
 • Adsorpcja
 • Koagulacja
 • Neutralizacja
 • Usuwanie metali ciężkich
 • Flokulacja
 • Sedymentacja / dekantacja

Instalacje biologiczne SBR (reaktor biologiczny szeregowy / sekwencyjny)

Instalacje biologiczne SBR składają się z systemów wyrównywania, napowietrzania, denitryfikacji i sedymentacji ścieków w jednym reaktorze lub w większej liczbie reaktorów o określonych sekwencjach operacyjnych.

Instalacja SBR rozwija mieszankę kultur bakterii, które są w stanie usunąć ChZT, BZT i składniki odżywcze obecne w oczyszczonych ściekach.

Głównymi sekcjami instalacji SBR są:

 • Załadunek
 • Napowietrzanie
 • Sedymentacja
 • Zrzut

Instalacje te są wskazane dla:

 • Obróbka koncentratów z instalacji wyciągowych
 • Oczyszczanie zrzutów okresowych
 • Oczyszczanie ścieków o zmiennym natężeniu przepływu
 • Redukcja ChZT
 • Redukcja BZT
 • Nitryfikacja
 • Denitryfikacja
 • Usuwanie fosforanów

Obróbka osadu i odwodnienie

 

Projektowanie i budowa systemów filtracji, odwadniania osadu oraz oddzielania fazy stałej od cieczy.

 • Odwodnienie osadu
 • Dekantacja osadu, sedymentacja i zagęszczanie
 • Prasy filtracyjne i wirówki
 • Taśmy przenośnikowe
 • Wyładunek osadu w kontenerach i dużych workach Big bag

Oczyszczanie osadów jest procesem niezbędnym do poprawy i odwodnienia osadów z biologicznych lub chemicznych procesów oczyszczania ścieków.

Projektujemy od prostych do bardziej złożonych systemów z integracją różnych procesów i technik w celu zminimalizowania zanieczyszczeń i uczynienia osadów odpowiednimi do ostatecznej utylizacji.

W zależności od rodzaju oczyszczanego osadu, jesteśmy w stanie dostarczyć szeroki zakres rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

 • Prasa filtracyjna
 • Systemy wirówkowe
 • Systemy taśmowe
 • Filtry obrotowe
 • Osadniki lamelarne
 • Osadniki stożkowe
 • Osadniki betonowe
 • Osadniki obwodowe lub centralne
 • Zagęszczacze
 • Flotatory
 • Systemy magazynowania i zbierania osadów ściekowych
 • Stalowe konstrukcje nośne dla jednostek filtracyjnych
 • Pompy załadowcze do prasy filtracyjnej
 • System mycia płyt filtracyjnych
 • Zbiorniki do flokulacji
 • Taśmy przenośnikowe
 • Płyty i materiał filtracyjny
 • Systemy suszenia osadów ściekowych
 • Zbiorniki do zbierania i transportu osadów ściekowych
 • Urządzenia do flokulacji
 • Instalacje filtrujące
 • Instalacje sedymentacyjne
 • Instalacje flotacyjne
 • Instalacje zagęszczające
 • Systemy odwadniające

Automatyzacja, zarządzanie, próbkowanie

Realizujemy systemy sterowania, zarządzania i automatyzacji naszych stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wysoki stopień automatyzacji naszych systemów i oczyszczalni pozwala nam na zainstalowanie najnowszej generacji systemów nadzoru i sterowania, które wspierają Klienta w zarządzaniu stacjami uzdatniania wody.

Zdalne sterowanie instalacjami w naszej siedzibie pozwala nam na ciągłe monitorowanie stanu systemu i interweniowanie we wszelkich aktualizacjach lub zmianach oprogramowania bezpośrednio z naszej siedziby, skracając tym samym czas, a przede wszystkim koszty interwencji.

Systemy nadzoru pozwalają klientowi na pełną, intuicyjną i natychmiastową wizję instalacji, upraszczając zarządzanie nią.

Dzięki teleserwisowi, Klient może otrzymywać wiadomości i e-maile z powiadomieniami i alarmami, bezpośrednio na telefonach komórkowych / smartfonach.

Nasz rewolucyjny system iCloud pozwala nam na podgląd stanu urządzeń do uzdatniania wody za pomocą smartfonów lub komputerów PC. Klient ma dostęp do platformy iCloud w celu przeglądania panelu HMI i jego zmiennych w dowolnym miejscu na świecie.

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań i technologii do analizy i ciągłego monitorowania ścieków, wody pitnej i przemysłowej.

Simpec oferuje szeroki zakres rozwiązań i technologii do analizy i ciągłego monitorowania ścieków, wody pitnej i wody przemysłowej.

Niezbędne jest projektowanie niezawodnych systemów sterowania w celu osiągnięcia maksymalnych wyników w procesie oczyszczania.

 

Systemy monitorowania:

 • Systemy ciągłego monitorowania wody
 • Systemy ciągłego monitorowania instalacji
 • Systemy analizy i wykrywania
 • Systemy do próbkowania i utrzymywania stałej temperatury
 • Systemy nagrywające
 • Systemy kontroli pH
 • Systemy kontroli wilgotności względnej
 • Systemy kontroli przewodnictwa MicroS / cm
 • Systemy kontroli ChZT (Zapotrzebowanie na tlen chemiczny)
 • Systemy kontroli chloru
 • Systemy kontroli TOC (Total Organic Carbon)
 • Systemy kontroli przepływu
 • Systemy kontroli temperatury
 • Kontrola napromieniowania UV
 • Totalizatory i rejestratory wideo
 • Panele ekranu dotykowego
 • Panele operatorskie
 • Jakościowy i ilościowy zestaw analityczny

Składowanie i przygotowanie produktów chemicznych

SIMPEC realizuje dla swoich Klientów bezpieczne urządzenia do przechowywania i przygotowania produktów chemicznych.

 • Silosy do składowania proszków (wapno, węgiel)
 • Zbiorniki do przygotowania roztworu (z proszków i płynów)
 • Zbiorniki magazynowe z podwójną ścianą osłonową
 • Systemy przeciwpyłowe
 • Systemy załadunku i rozpoznawania
 • Bezpieczne składowanie zgodnie z obowiązującym prawem
 • Systemy dozowania
 • Wprowadzamy również na rynek pewne specyficzne produkty chemiczne

Projektujemy specjalne urządzenia do magazynowania, dozowania, przygotowania, przenoszenia i ważenia materiałów lub produktów chemicznych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony operatorów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla środowiska pracy.

Sprzedajemy produkty chemiczne i środki chemiczne przeznaczone specjalnie do uzdatniania i oczyszczania wody.

 • Bezpieczne przechowywanie produktów chemicznych
 • Systemy dozowania
 • Urządzenia do automatycznego przygotowania
 • Urządzenia do ręcznego przygotowania
 • Pojemniki do składowania proszków
 • Urządzenia systemu przeciwpyłowego.
 • System transferowy.
 • System opróżniania dużych worków Big bag
 • Systemy rozpoznawania produktów chemicznych
 • Skrubery do eliminowania emisji oparów i gazów
 • System mieszania
 • Zbiorniki magazynowe
 • Zabepieczenia wycieków ze zbiorników
 • Systemy zabezpieczeń wycieków z custern
 • Urządzenia zabezpieczające operatora

 

Simpec oferuje również:

 • Polielektrolity  flokulanty (proszkowe i ciekłe)
 • koagulanty
 • środki bakteriobójcze i produkty antyalgowe
 • antyspieniacze
 • wapno hydratyzowane do oczyszczenia
 • środki do usuwania kamienia  i środki do czyszczenia membran
 • Węgiel aktywny granulowany i w proszku
 • żywice jonowymienne
 • złoża kwarcowe  i hydroantracytowe
 • produkty adsorbujące do przygotowania wody pitnej
Oczyszczalnie ścieków fizyko-chemiczne i biologiczne
Nasze doświadczenie jest dostępne dla Klientów w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i zakładów oczyszczania zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
• Oczyszczalnie fizyko-chemiczne (praca ciągła i okresowa)
• Oczyszczalnie biologiczne (osad czynny, nitryfikacja, denitryfikacja, utlenianie)
• Oczyszczalnie ścieków przemysłowych z różnych procesów produkcyjnych
• Platformy do unieszkodliwiania odpadów płynnych dla 3 stopnia oczyszczania i obróbka przesączu
• Projektujemy i budujemy oczyszczalnie ścieków do zrzutów przemysłowych o dowolnej wielkości.
Dzięki naszym innowacyjnym technologiom procesowym, nasze oczyszczalnie są w stanie spełnić normy prawa ochrony środowiska poprzez oczyszczanie wód z głównych zanieczyszczeń (metale ciężkie, ChZT, BZT, oleje i tłuszcze, środki powierzchniowo czynne, siarczany, chlorki, fluorki, itp.) )
Jednym z głównych obszarów zastosowań naszych instalacji jest oczyszczanie wody powstającej w procesach obróbki wykańczającej metali oraz ogólnie w procesach przemysłowych. Instalacje do oczyszczania wód meteorycznych, wód gruntowych, wysypisk śmieci i ścieków z produkcji biogazu. Realizujemy również oczyszczalnie dla sektora mechanicznego, chemicznego i farmaceutycznego.
Nasze instalacje, działające zarówno poprzez procesy fizyko-chemiczne jak i biologiczne, gwarantują wysoką wydajność przy łatwej konserwacji i niskim zużyciu.
Nasz personel techniczny jest w stanie wspólnie z Państwem przeanalizować wykonalność instalacji i znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Państwa potrzebom
Oczyszczalnie pracujace w trybie ciagłym o okresowym oraz oczyszczalnie biologiczne
• Obróbka ścieków przemysłowych
• Odzyskiwanie i ponowne użycie wody
• Oczyszczalnie okresowe (szarżowe)Instalacje z częściowymUrządzenia do zerowego zrzutu
• Urządzenia do redukcji metali ciężkich
• Zrzuty z obróbki powierzchniowej
• Przetwarzanie odpadów na wysypiskach
• Przetwarzanie odpadów z produkcji biogazu (obróbka fermentacyjna)
• Zmniejszenie ładunku azotu pochodzącego z refluksu zwierzęcego
• Oczyszczanie wody w glebie i miejscach skażonych
• Oczyszczalnie wody deszczowej
• Instalacje SBR (sekwencyjnych reaktorów biologicznych
• Instalacje MBR (bioreaktorów membranowych)
• Instalacje do biologicznego usuwania azotu (nitryfikacja, denitryfikacja)
• Instalacje do spalania substancji organicznych
Oczyszczanie wody i ścieków odbywa się poprzez połączenie technologii i procesów niezbędnych do usunięcia zawartych w nich zanieczyszczeń.
Simpec buduje dwa główne typy oczyszczalni ścieków: fizyko-chemiczne do pracy ciągłej i okresowej oraz biologiczne
W wielu sytuacjach te dwa rodzaje instalacji do oczyszczania ścieków mogą ze sobą współistnieć .
Oczyszczona woda może zostać odprowadzona do wód powierzchniowych lub odwodniona lub, jeśli to możliwe technicznie i ekonomicznie, może zostać ponownie wykorzystana w procesie produkcyjnym poprzez zainstalowanie dedykowanych urządzeń (do odparowania osmozy, ultrafiltracji, itp.).
Instalacje do pracy ciągłej i okresowej
Instalacje fizyko-chemiczne powodują, że zanieczyszczenia stają się nierozpuszczalne przy użyciu produktów chemicznych, a następnie oddzielają część nierozpuszczalną (osad) od wody (proces fizyczny). Główne etapy oczyszczania w procesie fizyko-chemicznym to:
• Usuwanie oleju
• Zakwaszanie
• Koagulacja
• Adsorpcja
• Dekompleksacja (Rozbijanie związków kompleksowych )
• Neutralizacja
• Flokulacja
• Sedymentacja / dekantacja
• Filtracja osadu
• Filtracja końcowa wody oczyszczonej
• Filtracja na złożu kwarcytowym
• Filtracja z wykorzystaniem granulowanego węgla aktywnego
• Filtracja przy użyciu żywic selektywnych (dla metali ciężkich)
W obecności zanieczyszczeń, takich jak chrom i cyjanek, dodaje się sekcje do usuwania chromu/ redukcji chromu 6+ oraz usuwania cyjanków.
Instalacje biologiczne
Instalacje biologiczne składają się z procesu, którego głównymi bohaterami są społeczności organizmów żywych (bakterii).
Działanie różnych populacji drobnoustrojów i we współpracy między nimi prowadzi do degradacji zanieczyszczeń obecnych w wodach.
Rozwój i wzrost tych bakterii jest zdeterminowany przez substancję organiczną zawartą w oczyszczanym refluksie.
Główne fazy instalacji biologicznych to:
• Nitryfikacja
• Denitryfikacja
• Utlenianie
• Flokulacja
• Sedymentacja / dekantacja
• Filtracja osadu
Instalacje membranowe : odwrócona osmoza, ultrafiltracja, MBR
Fachowa wiedza, doświadczenie i niezawodność w sektorze instalacji membranowych.
• Instalacje odwróconej osmozy
• Instalacje ultrafiltracyjne
• Instalacje nanofiltracji
• Instalacje do mikrofiltracji
• Instalacje nstalacje membranowe MBR
Demineralizacja, odzyskiwanie i ponowne użycie wody, odsalanie. Systemy membranowe do oczyszczania wody pierwotnej, procesowej i spalin.
Technologie oczyszczania membranowego zostały w ostatnich latach znacząco rozwinięte.
Główną zaletą jest to, że nie jest konieczne dodawanie dodatkowych środków chemicznych w celu oddzielenia zanieczyszczeń od wody.
Zasada jest bardzo prosta, ponieważ membrany działają jak filtry i dlatego mogą być stosowane jako ważna alternatywa dla tradycyjnych instalacji, ponieważ zużycie energii może być zredukowane.
Systemy odwróconej osmozy, nanofiltracji, ultrafiltracji, mikrofiltracji i MBR wykorzystują system filtracji stycznej.
Instalacje membranowe sa glównie wykorzystywane do:
• Demineralizacji
• Odzyskiwania i ponownego użycia wody
• Całkowitego zmiękczenia
• Częściowego zmiękczania
• Odsalania słonej wody
• Odsalanie wody morskiej
• Oczyszczania odcieków na wysypiskach
• Obróbki emulsji olejowej
• Redukcji ChZT
• Obróbki i regeneracji kąpieli odtłuszczających
• Zmniejszenie zawartości amoniaku
• Zmniejszenia zawartości azotu
• Oczyszczania penetrantów
• Oczyszczania wody do produkcji napojów
• Usuwania bakterii
• Odbarwiania ścieków
Instalacje odwróconej osmozy i nanofiltracji
Instalacje odwróconej osmozy wykorzystują selektywność membranową w celu uzyskania demineralizacji wody. Proces ten nie składa się tylko z fizycznej przeszkody (wytwarzanej przez wymiary porów membrany) w przejściu cząsteczek, ale wykorzystuje różne chemicznie powinowactwo roztworów z membraną, pozwalając na przejście cząsteczek hydrofilów (lub wodopodobnych).
Instalacje nanofiltracyjne są zwykle używane do zmiękczania. Instalacje nanofiltracji różnią się od instalacji z odwróconą osmozą w zależności od typu zainstalowanej membrany. Membrana nanofiltrująca ma większe pory i nie zatrzymuje wszystkich soli, a jedynie molekuły o większych rozmiarach. Nanofiltracja jest stosowana głównie do usuwania roztworów organicznych (substancje barwiące, azotany, itp.) oraz jonów wielowartościowych.
Instalacje odwróconej osmozy i nanofiltracji pracują pod wysokim ciśnieniem.
Instalacje ultrafiltracyjne z membranami ceramicznymi stosowane są głównie do rozdzielania związków o średnio-wysokiej masie cząsteczek. Instalacje ultrafiltracyjne stosowane są na ściekach, w obiegu zamkniętym, w celu osiągnięcia wymaganego stężenia roztworu przesączu zwanego permeatem. Zaletą membran ceramicznych jest to, że są one odporne na różnego rodzaju zanieczyszczenia i mogą być myte różnymi produktami chemicznymi w wysokiej temperaturze.
Urządzenia do mikrofiltracji stosowane są głównie do usuwania zanieczyszczeń stałych, szczególnie obecnych w ściekach. Instalacje do mikrofiltracji są często stosowane jako instalacje do odwróconej osmozy, nanofiltracji i ultrafiltracji. Instalacje ultrafiltracji i mikrofiltracji pracują przy niskich cisnieniach.
Instalacje MBR (bioreaktor membranowy)
W instalacjach MBR stosowane są membrany z blachy płaskiej. Membrany tego typu pracują zanurzone w bioreaktorze i skutecznie usuwają zawiesiny i zanieczyszczenia. Membrany MBR zastępują sekcje sedymentacyjne.
Technologia MBR w połączeniu z instalacjami odwróconej osmozy pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wody.
Membrany MBR mogą pracować zanurzone w bioreaktorze zawierającym dużą ilość osadów aktywnych, co wspomaga proces redukcji BZT i azotu.
Membrany MBR łączą w sobie biologiczne oczyszczanie z technologią membranową.
Technologia MBR redukuje wymiary powierzchni oczyszczalni biologicznej.
Stacje uzdatniania wody - pierwszy stopień oczyszczania
Oczyszczanie wody: procesowej , gruntowej, wody ze studni, z rzeki, wody słonej i morskiej.
Simpec projektuje i buduje stacje uzdatniania wody zasilającej i procesowej dla przemysłu.
Instalacje do uzdatniania wody ze studni, wody słonej, rzecznej, słonawej i morskiej, do użytku przemysłowego i do spożycia przez ludzi.
Celem tych instalacji jest oczyszczenie wody z tych rozpuszczonych lub zawieszonych substancji, które mogą stanowić problem dla procesu produkcyjnego. Dzięki naszym systemom, Klient uzyskuje zasoby wodne zgodne z wymaganiami dotyczącymi ich wykorzystania.
Dzięki indywidualnemu projektowi jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu optymalne rozwiązania dla wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do użytku przemysłowego oraz do użytku farmaceutycznego.
Rodzaje realizowanych stacji uzdatniania wody pierwotnej:
• Instalacje do zmiękczania wody twardej
• Instalacje odwróconej osmozy
• Instalacje żywic jonowymiennych
• Instalacje membranowe
• Usuwanie twardości wody
• Dearsenizacja i demanganizacja (usuwanie arsenu i manganu)
• Filtracja na węglu aktywnym do absorpcji związków organicznych
• Filtracja na złożu kwarcowym i hydroantracytowym do usuwania zawiesin ciał stałych
• Oczyszczanie i filtracja wody podziemnej
• Oczyszczanie wody deszczowej
• Systemy absorpcji zanieczyszczeń
• Usuwanie metali ciężkich
• Wieże chłodnicze i systemy chłodzenia
• Wyparki próżniowe i pompy ciepła
• Gorąca woda i wyparki wielostopniowe
• Instalacje do usuwania żelaza
• Zabiegi dezynfekcyjne
• Lampy UV
• Chlorowanie
• Odzyskiwanie i ponowne użycie wody deszczowej
• Instalacje produkcji wody ultraczystej
• Instalacje do produkcji wody pitnej
• Instalacje odsalania
• Instalacje filtrujące
Instalacje Skid na konstrukcjach ze stali nierdzewnej, kompaktowe i kontenerowe

Simpec produkuje instalacje kontenerowe, Skid i kompaktowe, dostosowane do obszaru instalacji, z uwzględnieniem lokalnych temperatur, wolnej przestrzeni i lokalnych przepisów.
Instalacje kontenerowe Simpec są całkowicie wstępnie zmontowane i przetestowane w naszym warsztacie przed wysyłką. Odbywa się to w celu ułatwienia i przyspieszenia rozruchu i uruchomienia.
Instalacje Skid i kontenerowe są produkowane w naszym warsztacie i są gotowe do wysyłki i montażu.
Wykonujemy połączenia hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne w celu zapewnienia kompletnej instalacji do rozruchu
• Instalacje mobilne
• Instalacje pilotażowe
• Standardowe instalacje kontenerowe
• Dedykowane instalacje kontenerowe
• Instalacje "pod klucz"
• Prototypy
• Instalacje Skid i kontenerowe do odwróconej osmozy
• Urządzenia do demineralizacji
• Instalacje Skid żywic jonowymiennych do odzyskiwania wody
• Instalacje Skid filtracyjne
• Instalacje Skid do ultrafiltracji
• Instalacje Skid i kontenerowe do nanofiltracji
• Instalacje Skid i kontenerowe do mikrofiltracji
• Oczyszczalnie fizyko-chemiczne kompaktowe i kontenerowe
• Instalacje Skid i kontenerowe żywic jonowymiennych
• Instalacje pilotażowe
 
Instalacje specjalne, wyparki, odzysk i oczyszczanie
Nasze doświadczenie w branży oczyszczania wód pozwala nam być punktem odniesienia nawet przy opracowywaniu niestandardowych systemów i specjalnych palet projektowanych opracowywanych na życzenie Klienta.
• Odparowanie i zatężanie
• System zerowego i częściowego zrzutu
• Usuwanie oleju, piasku i cząstek stałych,
• Usuwanie kationów metali
Simpec produkuje urządzenia do specyficznych procesów oczyszczania, które nie są częścią zwykłych systemów oczyszczania.
Instalacje specjalne
Instalacje te wymagają bardziej szczegółowej analizy projektowej, a nasi doświadczeni technicy z zespołu pozwalają nam zaoferować Państwu konkretne i innowacyjne rozwiązanie w zakresie uzdatniania wody.
Produkujemy również systemy do redukcji i/lub odzyskiwania metali ciężkich lub roztworów i substancji takich jak chrom i nikiel, azotyny i azot.
• Wyparki i wyparki próżniowe (pompa ciepła i gorąca woda)
• Krystalizatory
• Instalacje do zerowego zrzutu
• Instalacje do całkowitego lub częściowego odzysku
• Systemy do odzyskiwania wody w procesach produkcyjnych
• Urządzenia usuwające olej
• Systemy kratowe
• Urządzenia do usuwania piasku
• Jednostki pilotażowe
• Systemy do usuwania metali ciężkich
• Instalacje do oczyszczania i odzyskiwania roztworów (chrom, nikiel)
• Instalacje do usuwania kationów z użyciem określonych żywic
• Instalacje do roztwarzania chemii
• Urządzenia do oczyszczania emulsji i płynów penetrujących
• Instalacje redukcji ChZT
• Specjalne instalacje do redukcji amoniaku
• System redukcji azotanów
• Instalacje do redukcji azotu
• Instalacje do fermentacji osadu
• Urządzenia do dezynfekcji i filtracji absolutnej
Oczyszczalnie
Oczyszczalnie okresowe (szarżowe) są zalecane do oczyszczania ścieków które pojawiają się okresowooraz do oczyszczania zrzutów koncentratów pochodzących z instalacji wyciągowych .
• Oczyszczanie popłuczyn z instalacji wyciągowych z linii do obróbki wstępnej i zasadniczej
• Oczyszczanie ścieków okresowych
• Specyficzne sposoby oczyszczania różnego rodzaju ścieków
• Kontrole analityczne przed zrzutem
Oczyszczalnie okresowe (szarżowe) są idealne do przetwarzania małych i średnich dziennych ilości ścieków. Są one odpowiednie do oczyszczania odpadów zawierających zanieczyszczenia, które wymagają zastosowania określonego i nieciągłego procesu.
W związku z tym ich obróbka jest elastyczna. Dzięki uprzedniemu monitorowaniu wody przed jej wypuszczeniem pozwala również na powtórne przetworzenie w celu poprawy skuteczności procesu oczyszczania. Ponadto, instalacje szarżowe zajmują ograniczoną powierzchnię i pozwalają na lepsze zarządzanie napływającymi ściekami oraz lepszą kontrolę procesu.
PLUSY:
• Monitorowanie wody przed zrzutem
• Elastyczne traktowanie
• Możliwość powtórzenia operacji
• Niewielka powierzchnia do instalacji
• Ekonomiczne oszczędności
Oczyszczalnie fizyko-chemiczne
W przypadku nieciągłych i nieregularnych przepływów ścieków zaleca się stosowanie chemicznych i fizycznych instalacji okresowych.
Instalacje fizyko-chemiczne okresowe mają takie same sekcje oczyszczania jak Instalacje fizyko-chemiczne ciągłe (ale w sposób sekwencyjny)
• Zakwaszanie
• Adsorpcja
• Koagulacja
• Neutralizacja
• Usuwanie metali ciężkich
• Flokulacja
• Sedymentacja / dekantacja
Instalacje biologiczne SBR (reaktor biologiczny szeregowy / sekwencyjny)
Instalacje biologiczne SBR składają się z systemów wyrównywania, napowietrzania, denitryfikacji i sedymentacji ścieków w jednym reaktorze lub w większej liczbie reaktorów o określonych sekwencjach operacyjnych.
Instalacja SBR rozwija mieszankę kultur bakterii, które są w stanie usunąć ChZT, BZT i składniki odżywcze obecne w oczyszczonych ściekach.
Głównymi sekcjami instalacji SBR są:
• Załadunek
• Napowietrzanie
• Sedymentacja
• Zrzut
Instalacje te są wskazane dla:
• Obróbka koncentratów z instalacji wyciągowych
• Oczyszczanie zrzutów okresowych
• Oczyszczanie ścieków o zmiennym natężeniu przepływu
• Redukcja ChZT
• Redukcja BZT
• Nitryfikacja
• Denitryfikacja
• Usuwanie fosforanów
Obróbka osadu i odwodnienie
Projektowanie i budowa systemów filtracji, odwadniania osadu oraz oddzielania fazy stałej od cieczy.
• Odwodnienie osadu
• Dekantacja osadu, sedymentacja i zagęszczanie
• Prasy filtracyjne i wirówki
• Taśmy przenośnikowe
• Wyładunek osadu w kontenerach i dużych workach Big bag
Oczyszczanie osadów jest procesem niezbędnym do poprawy i odwodnienia osadów z biologicznych lub chemicznych procesów oczyszczania ścieków.
Projektujemy od prostych do bardziej złożonych systemów z integracją różnych procesów i technik w celu zminimalizowania zanieczyszczeń i uczynienia osadów odpowiednimi do ostatecznej utylizacji.
W zależności od rodzaju oczyszczanego osadu, jesteśmy w stanie dostarczyć szeroki zakres rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.
• Prasa filtracyjna
• Systemy wirówkowe
• Systemy taśmowe
• Filtry obrotowe
• Osadniki lamelarne
• Osadniki stożkowe
• Osadniki betonowe
• Osadniki obwodowe lub centralne
• Zagęszczacze
• Flotatory
• Systemy magazynowania i zbierania osadów ściekowych
• Stalowe konstrukcje nośne dla jednostek filtracyjnych
• Pompy załadowcze do prasy filtracyjnej
• System mycia płyt filtracyjnych
• Zbiorniki do flokulacji
• Taśmy przenośnikowe
• Płyty i materiał filtracyjny
• Systemy suszenia osadów ściekowych
• Zbiorniki do zbierania i transportu osadów ściekowych
• Urządzenia do flokulacji
• Instalacje filtrujące
• Instalacje sedymentacyjne
• Instalacje flotacyjne
• Instalacje zagęszczające
• Systemy odwadniające
 
Automatyzacja, zarządzanie, próbkowanie
Realizujemy systemy sterowania, zarządzania i automatyzacji naszych stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wysoki stopień automatyzacji naszych systemów i oczyszczalni pozwala nam na zainstalowanie najnowszej generacji systemów nadzoru i sterowania, które wspierają Klienta w zarządzaniu stacjami uzdatniania wody.
Zdalne sterowanie instalacjami w naszej siedzibie pozwala nam na ciągłe monitorowanie stanu systemu i interweniowanie we wszelkich aktualizacjach lub zmianach oprogramowania bezpośrednio z naszej siedziby, skracając tym samym czas, a przede wszystkim koszty interwencji.
Systemy nadzoru pozwalają klientowi na pełną, intuicyjną i natychmiastową wizję instalacji, upraszczając zarządzanie nią.
Dzięki teleserwisowi, Klient może otrzymywać wiadomości i e-maile z powiadomieniami i alarmami, bezpośrednio na telefonach komórkowych / smartfonach.
Nasz rewolucyjny system iCloud pozwala nam na podgląd stanu urządzeń do uzdatniania wody za pomocą smartfonów lub komputerów PC. Klient ma dostęp do platformy iCloud w celu przeglądania panelu HMI i jego zmiennych w dowolnym miejscu na świecie.
Oferujemy szeroki zakres rozwiązań i technologii do analizy i ciągłego monitorowania ścieków, wody pitnej i przemysłowej.
Simpec oferuje szeroki zakres rozwiązań i technologii do analizy i ciągłego monitorowania ścieków, wody pitnej i wody przemysłowej.
Niezbędne jest projektowanie niezawodnych systemów sterowania w celu osiągnięcia maksymalnych wyników w procesie oczyszczania.
Systemy monitorowania:
• Systemy ciągłego monitorowania wody
• Systemy ciągłego monitorowania instalacji
• Systemy analizy i wykrywania
• Systemy do próbkowania i utrzymywania stałej temperatury
• Systemy nagrywające
• Systemy kontroli pH
• Systemy kontroli wilgotności względnej
• Systemy kontroli przewodnictwa MicroS / cm
• Systemy kontroli ChZT (Zapotrzebowanie na tlen chemiczny)
• Systemy kontroli chloru
• Systemy kontroli TOC (Total Organic Carbon)
• Systemy kontroli przepływu
• Systemy kontroli temperatury
• Kontrola napromieniowania UV
• Totalizatory i rejestratory wideo
• Panele ekranu dotykowego
• Panele operatorskie
• Jakościowy i ilościowy zestaw analityczny
Składowanie i przygotowanie produktów chemicznych
SIMPEC realizuje dla swoich Klientów bezpieczne urządzenia do przechowywania i przygotowania produktów chemicznych.
• Silosy do składowania proszków (wapno, węgiel)
• Zbiorniki do przygotowania roztworu (z proszków i płynów)
• Zbiorniki magazynowe z podwójną ścianą osłonową
• Systemy przeciwpyłowe
• Systemy załadunku i rozpoznawania
• Bezpieczne składowanie zgodnie z obowiązującym prawem
• Systemy dozowania
• Wprowadzamy również na rynek pewne specyficzne produkty chemiczne
Projektujemy specjalne urządzenia do magazynowania, dozowania, przygotowania, przenoszenia i ważenia materiałów lub produktów chemicznych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony operatorów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla środowiska pracy.
Sprzedajemy produkty chemiczne i środki chemiczne przeznaczone specjalnie do uzdatniania i oczyszczania wody.
• Bezpieczne przechowywanie produktów chemicznych
• Systemy dozowania
• Urządzenia do automatycznego przygotowania
• Urządzenia do ręcznego przygotowania
• Pojemniki do składowania proszków
• Urządzenia systemu przeciwpyłowego.
• System transferowy.
• System opróżniania dużych worków Big bag
• Systemy rozpoznawania produktów chemicznych
• Skrubery do eliminowania emisji oparów i gazów
• System mieszania
• Zbiorniki magazynowe
• Zabepieczenia wycieków ze zbiorników
• Systemy zabezpieczeń wycieków z custern
• Urządzenia zabezpieczające operatora
 
Simpec oferuje również:
• Polielektrolity flokulanty (proszkowe i ciekłe)
• koagulanty
• środki bakteriobójcze i produkty antyalgowe
• antyspieniacze
• wapno hydratyzowane do oczyszczenia
• środki do usuwania kamienia i środki do czyszczenia membran
• Węgiel aktywny granulowany i w proszku
• żywice jonowymienne
• złoża kwarcowe i hydroantracytowe
• produkty adsorbujące do przygotowania wody pitnej
Kategoria: