Monti Engineering

Razem z firmą MONTI ENGINEERING dzięki ścisłemu kontaktowi z klientami oferujemy i dostarczamy niestandardowe rozwiązania, najnowszej generacji systemy automatyczne, proste w obsłudze i zaprojektowane, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania produkcyjne i jakościowe w wykończeniu powierzchni aluminium.
 
ALUMASTER to coś więcej niż system nadzoru, jest to specyficzne oprogramowanie w całości opracowane przez MONTI ENGINEERING do automatyzacji linii do anodowania, obróbki wstępnej przed malowaniem proszkowym i oczyszczalni ścieków. Oprogramowanie, które monitoruje, kontroluje i zarządza zakładami produkcyjnymi i które można zintegrować z oprogramowaniem ERP.
 
WYPOSAŻENIE LINII DO ANODOWANIA
Monti Engineering zapewnia niezawodne i najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do zarządzania wszystkimi fazami procesów anodowania i malowania aluminium oraz oczyszczalni. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Monti Engineering może projektować niestandardowe rozwiązania, które gwarantują klientowi wysokie standardy jakości i bezpieczeństwo operacyjne.
 
WANNY
Wanna to nie tylko prosty zbiornik na ciecz, ale jest złożoną konstrukcją wyposażoną w akcesoria, pompy, wymienniki ciepła i to, co jest niezbędne do prawidłowego wykonania różnych procesów.
Nasz dział techniczny jest w stanie zaprojektować rozwiązania, które nadają się również do krytycznych kąpieli, takich jak polerowanie chemiczne i polerowanie elektrochemiczne, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, już przetestowanych w wielu zakładach zainstalowanych na całym świecie.
 
SUWNICE POMOSTOWE
Suwnice pomostowe są wyposażone w systemy blokowania belek podczas transportu, aby uniknąć oscylacji ładunku i zapobiec upadkowi belek w przypadku nieprawidłowego manewrowania; są również wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed kolizją i czujniki, które zapobiegają położeniu wsadu w już zajętych zbiornikach.
Możemy dostarczyć maszyny, które są w pełni automatyczne lub półautomatyczne i ze specjalnymi urządzeniami nadającymi się do transportu wielu belek w tym samym czasie.
Ponieważ maszyny są w pełni zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane w naszych fabrykach, MONTI ENGINNERING może zbudować suwnice, które można zintegrować również z istniejącymi liniami.
Oczywiście, obsługa materiału wewnątrz zakładu produkcyjnego może być kompleksowa poprzez dostawę stanowisk przejezdnych, stacji załadunku / rozładunku, obsługi belek. Wszystkie wymienione urządzenia zarządzane są przez nasze oprogramowanie do automatyzacji ALUMASTER.

GRZANIE I CHŁODZENIE
W procesach anodowania konieczne jest ścisłe kontrolowanie temperatury i jednorodne warunki wewnątrz wanien procesowych.
MONTI ENGINEERING dostarcza urządzenia do recyrkulacji kąpieli wyposażone w specjalne pompy PP i wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej do automatycznej kontroli temperatury. Grupy mogą być podłączone do wysokowydajnych agregatów chłodniczych, z obwodami zaprojektowanymi tak, aby zużycie wody było bliskie zeru.
W przypadku zbiorników dostarczane są generatory pary lub wody gorącej, o wielkości zgodnej ze wskazaniami organów certyfikujących i zgodnej z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Ogrzewane zbiorniki, odpowiednio izolowane, są wyposażone w wymienniki ciepła z automatyczną regulacją temperatury, dzięki zastosowaniu zaworów sterowanych zarządzanych przez nasze oprogramowanie do automatyzacji ALUMASTER.
 
PNEUMATYCZNE KONTAKTY ELEKTRYCZNE
Specjalny miedziany kontakt elektryczny, napędzany przez podwójny cylinder pneumatyczny (tandemowy) służy do dostarczania prądu do belki anodowej.
Ten praktyczny system zmniejsza straty mocy, ponieważ duże ciśnienie wytwarzane przez cylinder pozwala zachować optymalny kontakt między powierzchniami belki anodowej a powierzchniami styku cylindra.
Zgodnie z wymaganiami, system może korzystać z prostego lub podwójnego kontaktu, czyli może zasilać jedną lub dwie belki anodowe w tym samym czasie.
Cylinder może pracować z napędem ręcznym lub może pracować automatycznie z elektrozaworami i czujnikami bezpieczeństwa.
W przypadku wysokich prądów kontakt elektryczny jest wyposażony w grzejniki chłodzące z cyrkulacją wody. Chłodzenia styków wodą pozwala uniknąć rozpraszania energii poprzez przegrzanie powierzchni, ze względu na przechodzenie prądu.
W niektórych procesach obróbki powierzchniowej takich jak elektropolerowanie i elektrobarwienie, oprócz doprowadzenia prądu do belki anodowej, konieczne jest również mechaniczne poruszanie elementami w celu uzyskania wykończenia powierzchni wolnego od wad.
Styki elektro-pneumatyczne zamontowane na urządzeniach do poruszania belką anodową są szczególnie odpowiednie do tych procesów. Urządzenie jest dostarczane wraz z poziomym systemem ruchu.
Rotocleaner
 
ROTOCLEANER
Automatyczny system ROTOCLEANER to absolutna nowość w zakresie czyszczenia belek anodowych.
ROTOCLEANER może być zainstalowany we wszystkich instalacjach anodowania aluminium, zarówno automatycznych, jak i ręcznych; wystarczy, aby belka anodowa była w stałej pozycji, a ROTOCLEANER automatycznie szczotkuje go na całej długości, całkowicie usuwając pozostałości sody i pozostałości brudu osadzone na powierzchni styku zawieszek. Wytwarzany pył jest zasysany i zbierany w specjalnym pojemniku. 
Kategoria: