Linia zawieszkowo – bębnowa Zakład Powłok Galwanicznych HSW w Stalowej Woli

Renowacja i przeróbka 2 rzędowej lini galwanicznej do powłok dekoracyjnych na 1 rzędową linię do nakładania powłok cynkowych oraz fosforanowania cynkowego i manganowego.

Dostosowaliśmy sekwencję wanien do procesu cynkowania galwanicznego i fosforanowania


Linia wyposażona jest w następujące pozycje:
- 1 x odtłuszczanie chemiczne
- 2 x trawienie
- 1 x odtłuszczanie anodowe
- 1 x aktywację
- 2 x wanny 2 pozycyjne do cynkowania słabo kwaśnego
- 1 x fosforanowanie cynkowe
- 1 x fosforanowanie cynkowe
- 1 x pasywacja niebieska
- 1 x pasywacja żółta
- podwójne płuczki po każdym procesesie.


Dodatkowo w linii zainstalowano:
- 2 manipulatory
- suszarkę
- nowe prostowniki firmy Powerel
- instalację mieszania sprężonym powietrzem

Linia działa w cyklu automatycznym
Cykl automatu dla procesu cynkowania wynosi 15 minut.

Kategoria: